Word vriend van RAP

Onze werkwijze

Vorm geven aan de hoofdrol van de cliënt.

​Bij RAP werken mensen met hart voor de zorg. Professionals die net als jij graag met mensen werken. Door samen te werken en van elkaar te leren, maak je elkaar en anderen elke dag beter.

Aan de slag bij RAP

Vind je het belangrijk om persoonlijke aandacht te geven en wil jij je inzetten voor anderen? Bij RAP beteken je echt iets voor mensen, ook voor collega's. We hebben momenteel geen vacatures, maar wel ruimte voor stagair(e)s.

Wat betekent werken bij RAP?

Dat doen wat werkt voor de cliënt

RAP is er voor mensen die als gevolg van een ziekte, aandoening, onbegrepen lichamelijke klacht of door een ongeval belemmerd worden in hun functioneren en daardoor niet optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

RAP heeft oog voor alle vragen die daarmee samen kunnen hangen. Bij RAP krijgt de cliënt de hoofdrol in zijn eigen revalidatieproces. We zien hem als de expert. Ook de mensen in zijn directe omgeving die belangrijk voor hem zijn en waarvan hij steun ontvangt, maken deel uit van de samenwerking. Belangrijke uitgangspunten in het revalidatieproces zijn ontdekken en vrijmaken van de eigen kracht door de cliënt, het eigen tempo van de cliënt in dit proces en respect voor zijn keuzes.

Actieve inbreng van de cliënt

Samen toewerken naar de behandeldoelen

Onze revalidatiebehandeling is intensief en vraagt een actieve inbreng van de cliënt. Deze leert naar zijn eigen lichamelijke mogelijkheden te kijken en deze waar mogelijk uit te breiden. Daarnaast kijkt hij kritisch naar zijn eigen gedrag en leert op een effectieve manier te doen wat belangrijk voor hem is.

De cliënt komt meestal 3x per week naar de praktijk. Dat betekent dat er ruimte gemaakt moet worden in het weekprogramma. Ook plannen maken we samen. Hiervoor is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie, mogelijkheden en beperkingen, activiteitenpatroon en ambities van de cliënt.

Bij RAP maken we echt ruimte om te doen wat werkt voor de cliënt. We bieden ruim baan aan goede zorg, waarbij hoffelijkheid voorop staat en we efficiency niet uit het oog verliezen.Sociale Media

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en volg ons op Facebook

Revalideren
Activeren
Participeren

Bel ons op 045-550 6565