Word vriend van RAP

Verwijzen

Een verwijzing naar RAP

​Om een behandeling bij RAP te starten, is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Deze kan u verwijzen via Zorgdomein of met een verwijsbrief. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een eerste afspraak.

Actuele wachttijden

Tussen uw verwijzing en uw eerste consult bij de revalidatiearts zit een korte wachttijd. Momenteel hebben wij de volgende wachttijden.

Brunssum:minder dan 15 dagen
Heerlen:minder dan 13 dagen
Kerkrade:minder dan 13 dagen

Uw behandeling start zo snel mogelijk maar altijd binnen een termijn van 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Van verwijzing naar behandeling

Het begin van uw traject

Tijdens de revalidatiebehandeling werkt de cliënt aan zijn doelen en bespreekt hij de vorderingen en mogelijke knelpunten regelmatig met de revalidatiearts en therapeuten in het zogenaamde combigesprek. Tijdens dit overleg wordt gezamenlijk bepaald waar de aandacht de komende periode naar uit zal gaan en op welke wijze de therapie op termijn afgebouwd wordt.

Informatie voor de verwijzer

Wat betekent een behandeling voor uw cliënt?

RAP biedt revalidatie advies en zorg aan jongeren en volwassenen met een tijdelijke of blijvende beperking van het bewegingsapparaat en mensen die beperkingen ondervinden ten gevolge van een neurologische aandoening. Eerdere behandeling in de eerste lijn is vaak niet afdoende gebleken, of het is duidelijk dat een multidisciplinaire aanpak gewenst is. Rap heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars. Dit betekent dat we o.a. mensen zien die problemen ondervinden ten gevolge van:

 • Orthopedische problematiek, zoals na trauma, operatie of artrose
 • Voetproblemen, zoals bij standsafwijkingen, diabetische wondproblematiek
 • Aspecifieke pijnproblematiek / SOLK, zoals lage rugklachten, FM, dystrofie
 • CVA of ander hersenletsel met blijvende gevolgen
 • Spasme problematiek
 • Progressief neurologisch lijden, zoals MS, Huntington, Parkinson.
  • RAP maakt deel uit van het Huntington netwerk Zuidoost Nederland
 • Perifeer zenuwletsel, zoals bij “klapvoet”, plexus letsel, of polyneuropathie
 • Handproblemen, zoals na letsel, artrose of peesproblemen
 • Complexe hart en/of longproblematiek
 • Complexe problematiek ten gevolgen van (de behandeling van) kanker
 • Multimorbiditeit, waardoor afstemming en coördinatie van zorg noodzakelijk is

Tijdens de intakefase wordt met de cliënt gekeken waar op dit moment de klachten en beperkingen liggen, zo nodig overlegd met andere specialisten of aanvullend onderzoek verricht, om een goed beeld te krijgen van de lichamelijke, psychische en functionele mogelijkheden. Op basis hiervan wordt gezamenlijk bekeken of een therapietraject bij RAP zinvol is.

RAP is aangesloten op Zorgdomein. U kunt uw cliënt doorgaans verwijzen via uw eigen informatiesysteem. Feedback geven we desgewenst ook via Zorgmail.Sociale Media

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en volg ons op Facebook

Revalideren
Activeren
Participeren

Bel ons op 045-550 6565