Word vriend van RAP

✓ Gecontracteerde zorg aanbieder - Lees meer over contracten en vergoedingen

Vrienden van RAP

U kunt zelf ook vriend worden.

​Met ons fonds Vrienden van RAP maken we dingen mogelijk die niet door Zorgverzekeraars of de WMO vergoed worden. Denk daarbij aan zaken als de aanschaf van een speciale stoel, betaling van reiskosten en bekostiging van deelname aan fitness- en sportactiviteiten.

Medewerkers Stichting RAP

Ook in de fase na de revalidatie willen we mensen in de gelegenheid stellen om actief en betrokken bij de maatschappij te blijven en de bereikte resultaten vast te houden. Indien het binnen de mogelijkheden van het fonds ligt, geven we hen daarbij een steuntje in de rug. Medewerkers van de stichting RAP leveren maandelijks een financiele bijdrage aan de Stichting vrienden van de RAP.

Anbi gegevens

Onze doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van het revalideren, activeren en participeren zowel in Nederland als in het buitenland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Akerstraat 27
6411 GW Heerlen
Telefoon 045-5506565
Emailadres: rapfonds@rap-zorg.nl

Het Bestuur bestaat uit een drietal bestuursleden, te weten:
I. Cox, voorzitter
A. Rens, Penningmeester
H. Sanders, Secretaris

RAP-fonds / Stichting vrienden van RAP

De bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de Stichting. Zij ontvangen dan ook geen beloning voor hun werk en inzet

De Stichting Vrienden van de RAP maakt extra dingen mogelijk die niet vallen binnen de reguliere financiering van bijvoorbeeld de Zorgverzekeraars of de WMO. Denk daarbij aan zaken als de aanschaf van een speciale stoel, betaling van reiskosten en bekostiging van deelname aan fitness- en sportactiviteiten. Alle opbrengsten komen in het fonds en volledig ten goede aan onze doelstellingen. Via deze website kan iedereen op de hoogte blijven van hetgeen er met de beschikbare financiele middelen gedaan wordt.

U kunt zelf ook vriend worden.

Draagt u de RAP een warm hart toe? Misschien omdat u zelf goede ervaringen met ons heeft? En wilt u iets bijdragen aan extra zorg voor onze clienten? Dan kunt u een donatie doen aan de Stichting Vrienden van RAP.

Neem gerust contact met ons op om uw eventuele donatie te bespreken. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 045-5506565. U kunt echter ook direct een bedrag storten op rekeningnummer NL78 RBRB 0827 8269 90 ten name van Stichting Vrienden van Revalideren Activeren Participeren, wij zijn u daar erg erkentelijk voor.

Heeft u vragen over onze stichting of een donatie? Neem dan gerust contact met ons op! Bel ons op telefoonnummer 045-5506565 of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.Sociale Media

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en volg ons op Facebook

Revalideren
Activeren
Participeren

Bel ons op 045-550 6565