Word vriend van RAP

✓ Gecontracteerde zorg aanbieder - Lees meer over contracten en vergoedingen

Samen weer op weg

We zijn er voor mensen die als gevolg van een ziekte, aandoening, onbegrepen lichamelijke klacht of door een ongeval belemmerd worden in hun functioneren en daardoor niet optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

U bent de expert

Bij ons krijgt u de hoofdrol in uw eigen revalidatieproces. Het belangrijkste uitgangspunt in uw revalidatieproces is het ontdekken en vrijmaken van uw eigen kracht, op uw eigen tempo met uw eigen keuzes.

Praktische informatie

Als u wilt informeren bij uw verzekeraar vraag dan, om misverstanden te voorkomen, naar onze officiële naam: Stichting Revalideren Activeren Participeren.
Jazeker! De revalidatiebehandeling in onze praktijk wordt volledig vergoed door uw verzekeraar. Als u dit nog wil navragen bij uw verzekeraar, vraag dan naar revalidatie bij Stichting Revalideren, Activeren, Participeren.
Nee. De behandeling wordt wel verrekend met het wettelijk verplicht eigen risico. Tot 2022 bedraagt dit 385 Euro.
Nee. De vergoeding voor een revalidatiebehandeling staat los van uw verzekering voor fysiotherapie.
Nee. Uw eigen risico wordt verrekend met het jaar waarin uw behandeling begonnen is. Als er in het volgende jaar een nieuw traject gestart wordt of de behandeling duurt langer dan 120 dagen, geldt hiervoor wel uw eigen risico.
Zorgaanbieders zijn verplicht de zogeheten passentarieven op hun website te vermelden. Deze tarieven gelden voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee RAP geen contract heeft afgesloten en niet verzekerde patiënten. RAP heeft echter contracten met alle grote zorgverzekeraars en hanteert voor iedereen dezelfde tarieven. U kunt de passentarieven hier downloaden.


Sociale Media

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en volg ons op Facebook

Revalideren
Activeren
Participeren

Bel ons op 045-550 6565